Ammonaps

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Phenylbutyrate натрий

Предлага се от:

Immedica Pharma AB

АТС код:

A16AX03

INN (Международно Name):

sodium phenylbutyrate

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Ornithine Carbamoyltransferase Deficiency Disease; Citrullinemia; Carbamoyl-Phosphate Synthase I Deficiency Disease

Терапевтични показания:

Аммонапс е показан като допълнителна терапия при хронични нарушения на цикъла на урея, включително недостатъци синтетазы carbamylphosphate, transcarbamylase синтетазы orargininosuccinate орнитин . Тя показва на всички пациенти с представяне на новороденото-в началото (пълен дефицит на ензима, представяне през първите 28 дни от живота). Празнува се също и при пациенти с късно начало на заболяването(частичен дефицит на ензима, след въвеждане на първия месец от живота), които имат в миналото hyperammonaemic енцефалопатия.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-12-07

Листовка

                26
Б.
ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AMMONAPS 500 MG ТАБЛЕТКИ
натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява AMMONAPS и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете AMMONAPS
3.
Как да приемате AMMONAPS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате AMMONAPS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AMMONAPS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
AMMONAPS се предписва на пациенти с
разстройства в цикъла на уреята. В
организма на
паци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AMMONAPS 500 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 500 mg натриев
фенилбутират.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка съдържа 2,7 mmol (62 mg)
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетки.
Таблетките са почти-бели, овални с
изпъкнало релефно означение “UCY 500”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
AMMONAPS е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамил-фосфатсинтетаза,
орнитин-транскарбамилаза
или аргинин-сукцинатсинтетаза.
Показан е при всички пациенти с
неонатално начало на заболяването
(пълен ензимен дефицит,
изявяващ се през първите 28 дни от
живота). Също така е показан при
пациенти с късно начало
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от раждането),
при които има анамнеза за
хиперамонемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с AMMONAPS трябва да се провежда
от лекар с опит в лечението на
нарушения в
цикъла на уре
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-12-2022
Листовка Листовка чешки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-12-2022
Листовка Листовка датски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-12-2022
Листовка Листовка немски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-12-2022
Листовка Листовка естонски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-12-2022
Листовка Листовка гръцки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-12-2022
Листовка Листовка английски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-11-2009
Листовка Листовка френски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-12-2022
Листовка Листовка италиански 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-11-2009
Листовка Листовка латвийски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-11-2009
Листовка Листовка литовски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-12-2022
Листовка Листовка унгарски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-12-2022
Листовка Листовка малтийски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-11-2009
Листовка Листовка нидерландски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-11-2009
Листовка Листовка полски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-12-2022
Листовка Листовка португалски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-11-2009
Листовка Листовка румънски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-12-2022
Листовка Листовка словашки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-12-2022
Листовка Листовка словенски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-11-2009
Листовка Листовка фински 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-12-2022
Листовка Листовка шведски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-12-2022
Листовка Листовка норвежки 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-12-2022
Листовка Листовка исландски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-12-2022
Листовка Листовка хърватски 16-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-12-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите