Allergens from animals for diagnosis, sol.inj. 1000 BU/ml, vial 5 ml

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД

АТС код:

V01AA11

Дата Оторизация:

2015-08-07

Сигнали за търсене, свързани с този продукт