Actelsar 80 mg tablets

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Actavis Group PTC ehf.
АТС код:
C09CA7
дозиране:
80 mg tablets
Каталог на резюме:
Actelsar, 80 mg tablets blisters: x 14; x 28; x 30; x 56; x 84; x 90; x 98; x 100 containers: x 30; x 250
Номер на разрешението:
20110400
Дата Оторизация:
2013-10-04

Други продукти

search_alerts

share_this_information