Actelsar 80 mg tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf.

АТС код:

C09CA7

дозиране:

80 mg tablets

Каталог на резюме:

Actelsar, 80 mg tablets blisters: x 14; x 28; x 30; x 56; x 84; x 90; x 98; x 100 containers: x 30; x 250

Дата Оторизация:

2013-10-04

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите