х 5 x 2 ml; х 10 x 2 ml; Акедолoкс 50 mg/ml инжекционен разтвор

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

SANITAS, AB

АТС код:

N02AX2

Каталог на резюме:

Akedolox, 50 mg/ml solution for injection

Дата Оторизация:

2012-01-12

Сигнали за търсене, свързани с този продукт