х 1 Цефуроксим Хикма 1500 mg прах за инжекционнен/инфузионен разтвор х 1

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A.

АТС код:

J01DC2

Каталог на резюме:

Cefuroxim Hikma, 1500 mg powder for solution for injection /infusion

Дата Оторизация:

2014-08-20

Сигнали за търсене, свързани с този продукт