Фолиева киселина Алапис 5 mg/5 ml перорален разтвор

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

АЛАПИС България ЕООД

АТС код:

B03BB1

Каталог на резюме:

Folic Acid Alapis, 5 mg/5 ml oral solution 1 x 150 ml

Дата Оторизация:

2011-05-04

Сигнали за търсене, свързани с този продукт