Риванолов разтвор СЗ 0.1 % дермален разтвор - 100 ml x 1000 ml

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Этакридина лактат

Предлага се от:

Сайра Загоре" ООД"

АТС код:

D08AA1

INN (Международно Name):

Ethacridine lactate

Каталог на резюме:

Solutio Rivanoli SZ, 0.1% cutatenous solution - 100 ml x 1000 ml

Дата Оторизация:

2011-01-28