Гемцитабин Майлен Фарма 38 mg/ml прах за инф.разтвор 1 vial of 200 mg or 1 g

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Mylan S.A.S.

АТС код:

L01BC5

Каталог на резюме:

Gemcitabine Mylan Pharma, 38 mg/ml powder for solution for infusion x 1 x 10 ml; x 1 x 50 ml

Дата Оторизация:

2015-08-24

Сигнали за търсене, свързани с този продукт