Апис мелифика D6, D30, D1000 пилули -10 g

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Deutsche Homoopatihe-Union,DHU-Arzneimittel GmbH&Co.KG

Каталог на резюме:

Apis mellifica D6, D30, D1000, pillules - 10 g

Дата Оторизация:

2015-03-10

Сигнали за търсене, свързани с този продукт