Tri-Star L2000 XP

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
913099

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

Tri-Star L2000 XP

913099

1 / 10

Tri-Star L2000 XP

0.1 % - 0.18 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

09.08.2017

GHS

Tri-Star L2000 XP

913099

2 / 10

:

:

:

:

:

:

:

:

(%)

1310-73-2

10 - 30

Tri-Star L2000 XP

913099

3 / 10

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-

hydroxy-

160875-66-1

10 - 30

alcohols, c12-16, ethoxylated

68551-12-2

10 - 30

Tri-Star L2000 XP

913099

4 / 10

Tri-Star L2000 XP

913099

5 / 10

1310-73-2

STEL OEL-RL

2 mg/m3

1310-73-2

2 mg/m3

BH OEL

1310-73-2

Ceiling limit

2 mg/m3

ARE OEL

13.0 - 14.0

100 %

11.0 - 12.0

Tri-Star L2000 XP

913099

6 / 10

> 100 °C

1.207 - 1.275

2018.131 mm2/s (40 °C)

Tri-Star L2000 XP

913099

7 / 10

> 5,000 mg/kg :

> 5,000 mg/kg :

Tri-Star L2000 XP

913099

8 / 10

96 h :

LC50

8.2 mg/l :

48 h :

EC50

40 mg/l :

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-

48 h :

1 mg/l :

Tri-Star L2000 XP

913099

9 / 10

(ADR/ADN/RID)

1824

)

(

1824

)

/

(

1824

09.08.2017

Regulatory Affairs

Tri-Star L2000 XP

913099

10 / 10

اقرأ الوثيقة كاملة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات