STAIN BLASTER POWER PAK 3

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                STAIN BLASTER POWER PAK 3
975383-03
1 / 9
:
STAIN BLASTER POWER PAK 3
:
:
:
:
0.23 % - 0.25 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
03.10.2017
)
(
:
)
(
:
:
1A
:
:
1A
:
GHS
STAIN BLASTER POWER PAK 3
975383-03
2 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
STAIN BLASTER POWER PAK 3
975383-03
3 / 9 (%)
ethanedioic acid, dihydrate
6153-56-6
60 - 100
:
15
:
15
:
:
:
8
:
:
:
15
:
15
:
:
:
:
STAIN BLASTER POWER PAK 3
975383-03
4 / 9
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
:
:
STAIN BLASTER POWER PAK 3
975383-03
5 / 9
ethanedioic acid,
dihydrate
6153-56-6
TWA OEL-RL
1 mg/m3
STEL OEL-RL
2 mg/m3
ethanedioic acid,
dihydrate
6153-56-6
TWA
1 mg/m3
BH OEL
STEL
2 mg/m3
BH OEL
ethanedioic acid,
dihydrate
6153-56-6
TWA (8 Hour)
1 mg/m3
ethanedioic acid,
dihydrate
6153-56-6
TWA
1 mg/m3
ARE OEL
STEL
2 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
STAIN BLASTER POWER PAK 3
975383-03
6 / 9
:
:
:
:
1.1 - 2.1
1 %
1.5 - 2.5
:
:
:
:
> 100 °C
:
:
:
:
:
:
:
0.88 - 0.92
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
STAIN BLASTER POWER PAK 3
975383-03
7 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
378.79 mg/kg :
:
:
1,516 mg/kg :
:
STAIN BLASTER POWER PAK 3
975383-03
8 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ethanedioic acid, dihydrate
48 h :
EC50
:
137 mg/l :
:
STAIN BLASTER POWER PAK 3
975383-03
9 / 9
:
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
03.10.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات