STAIN BLASTER POWER PAK 3

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
975383-03

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

STAIN BLASTER POWER PAK 3

975383-03

1 / 9

STAIN BLASTER POWER PAK 3

0.23 % - 0.25 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

03.10.2017

GHS

STAIN BLASTER POWER PAK 3

975383-03

2 / 9

:

:

:

:

:

:

:

:

STAIN BLASTER POWER PAK 3

975383-03

3 / 9

(%)

ethanedioic acid, dihydrate

6153-56-6

60 - 100

STAIN BLASTER POWER PAK 3

975383-03

4 / 9

0 °C

50 °C

STAIN BLASTER POWER PAK 3

975383-03

5 / 9

ethanedioic acid,

dihydrate

6153-56-6

TWA OEL-RL

1 mg/m3

STEL OEL-RL

2 mg/m3

ethanedioic acid,

dihydrate

6153-56-6

1 mg/m3

BH OEL

STEL

2 mg/m3

BH OEL

ethanedioic acid,

dihydrate

6153-56-6

TWA (8 Hour)

1 mg/m3

ethanedioic acid,

dihydrate

6153-56-6

1 mg/m3

ARE OEL

STEL

2 mg/m3

ARE OEL

STAIN BLASTER POWER PAK 3

975383-03

6 / 9

1.1 - 2.1

1.5 - 2.5

> 100 °C

0.88 - 0.92

STAIN BLASTER POWER PAK 3

975383-03

7 / 9

378.79 mg/kg :

1,516 mg/kg :

STAIN BLASTER POWER PAK 3

975383-03

8 / 9

ethanedioic acid, dihydrate

48 h :

EC50

137 mg/l :

STAIN BLASTER POWER PAK 3

975383-03

9 / 9

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

03.10.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات