SOLID BRILLIANCE

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
913574

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
البرتغالية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإندونيسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

SOLID BRILLIANCE

913574

1 / 9

SOLID BRILLIANCE

0.025 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

15.08.2017

GHS

SOLID BRILLIANCE

913574

2 / 9

:

:

:

:

:

(%)

Urea

57-13-6

10 - 30

68131-39-5

1 - 5

Propylene glycol

57-55-6

1 - 5

SOLID BRILLIANCE

913574

3 / 9

0 °C

50 °C

SOLID BRILLIANCE

913574

4 / 9

Propylene glycol

57-55-6

TWA OEL-RL

10 mg/m3

TWA OEL-RL

150 ppm

470 mg/m3

Cast Solid

6.5 - 7.5

6.5 - 8.0

SOLID BRILLIANCE

913574

5 / 9

1.5 - 1.6

SOLID BRILLIANCE

913574

6 / 9

> 5,000 mg/kg :

> 5,000 mg/kg :

SOLID BRILLIANCE

913574

7 / 9

Urea

4 h :

LC50

2.71 mg/l :

Propylene glycol

4 h :

LC50

158.5 mg/l :

96 h :

LC50

64.81 mg/l :

Propylene glycol

48 h :

EC50

18,340 mg/l :

Propylene glycol

96 h :

EC50

19,000 mg/l :

SOLID BRILLIANCE

913574

8 / 9

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

15.08.2017

Regulatory Affairs

SOLID BRILLIANCE

913574

9 / 9

اقرأ الوثيقة كاملة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات