SOLID BRILLIANCE

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                SOLID BRILLIANCE
913574
1 / 9
:
SOLID BRILLIANCE
:
:
:
:
0.025 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
15.08.2017
:
2B
GHS
:
:
SOLID BRILLIANCE
913574
2 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
Urea
57-13-6
10 - 30
-
68131-39-5
1 - 5
Propylene glycol
57-55-6
1 - 5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
SOLID BRILLIANCE
913574
3 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
:
:
SOLID BRILLIANCE
913574
4 / 9
Propylene glycol
57-55-6
TWA OEL-RL
)
(
10 mg/m3
TWA OEL-RL
)
(
150 ppm
470 mg/m3
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Cast Solid
:
:
:
6.5 - 7.5
1 %
6.5 - 8.0
:
:
:
:
:
SOLID BRILLIANCE
913574
5 / 9
:
:
:
:
:
:
1.5 - 1.6
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
SOLID BRILLIANCE
913574
6 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
SOLID BRILLIANCE
913574
7 / 9
:
Urea
4 h :
LC50
:
2.71 mg/l :
Propylene glycol
4 h :
LC50
:
158.5 mg/l :
:
:
96 h :
LC50
64.81 mg/l :
:
:
:
Propylene glycol
48 h :
EC50
18,340 mg/l :
:
Propylene glycol
96 h :
EC50
19,000 mg/l :
SOLID BRILLIANCE
913574
8 / 9
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
15.08.2017
:
1.1
:
Regulatory Affairs
SOLID BRILLIANCE
913574
9 / 9
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة البرتغالية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإندونيسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات