REVITALIZE MIRACLE SPOTTER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                REVITALIZE MIRACLE SPOTTER
901675-01
1 / 6
:
REVITALIZE MIRACLE SPOTTER
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
10.08.2017
GHS
:
:
:
:
:
REVITALIZE MIRACLE SPOTTER
901675-01
2 / 6
: (%)
7722-84-1
1 - 5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
REVITALIZE MIRACLE SPOTTER
901675-01
3 / 6
:
8
:
:
0 °C
50 °C
7722-84-1
TWA OEL-RL
1 ppm
1.5 mg/m3
STEL OEL-RL
2 ppm
3 mg/m3
7722-84-1
TWA
1 ppm
1.4 mg/m3
BH OEL
7722-84-1
TWA
1 ppm
1.4 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
9.4 - 10.4
100 %
:
:
:
:
100 °C
:
:
:
:
:
REVITALIZE MIRACLE SPOTTER
901675-01
4 / 6
:
:
0.908 - 1.108
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
REVITALIZE MIRACLE SPOTTER
901675-01
5 / 6
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
4 h :
> 200 mg/l :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
72 h :
EC50
1.38 mg/l :
-
REVITALIZE MIRACLE SPOTTER
901675-01
6 / 6
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
10.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإندونيسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات