RADIANCE

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                RADIANCE
918649
1 / 8
:
RADIANCE
:
:
Furniture Polish
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
10.08.2017
:
:
)
(
GHS
:
:
RADIANCE
918649
2 / 8
:
:
:
-
:
:
50
122
:
:
: (%)
distillates (petroleum), hydrotreated light
64742-47-8
10 - 30
Aliphatic hydrocarbons
106-97-8
5 - 10
propane
74-98-6
5 - 10
:
:
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
RADIANCE
918649
3 / 8
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
distillates (petroleum),
hydrotreated light
64742-47-8
TWA
200 mg/m3
ARE OEL
TWA
)
(
0.2 mg/m3
ARE OEL
Aliphatic hydrocarbons
106-97-8
TWA OEL-RL
600 ppm
1,430 mg/m3
STEL OEL-RL
750 ppm
1,780 mg/m3
Aliphatic hydrocarbons
106-97-8
TWA
800 ppm
1,900 mg/m3
BH OEL
Aliphatic hydrocarbons
106-97-8
TWA
800 ppm
ARE OEL
TWA
800 ppm
ARE OEL
propane
74-98-6
TWA
800 ppm
ARE OEL
:
:
RADIANCE
918649
4 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
7.0
100 %
:
:
:
:
> 100 °C
:
:
:
:
:
:
:
0.8714 - 0.8716
:
:
-
:
:
:
:
3900.000 mm2/s (40 °C)
:
:
:
VOC
:
:
10.49 kJ/g
:
:
:
RADIANCE
918649
5 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
3
RADIANCE
918649
6 / 8
:
:
:
Aliphatic hydrocarbons
4 h :
LC50
:
280000 ppm :
:
:
:
:
:
distillates (petroleum), hydrotreated light
96 h :
LC50
> 1,000 mg/l :
Aliphatic hydrocarbons
96 h :
LC50
:
22.03 mg/l :
:
distillates (petroleum), hydrotreated light
48 h :
EC50
> 1,000 mg/l :
:
distillates (petroleum), hydrotreated light
72 h :
EC50
> 1,000 mg/l :
RADIANCE
918649
7 / 8
:
: (ADR/ADN/RID)
:
1950
:
:
2
:
:
)
(
:
1950
:
:
2.1
:
)
/
(
:
1950
:
:
2.1
:
:
10.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
RADIANCE
918649
8 / 8
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات