QSR GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                QSR GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER
911348-05
1 / 8
:
QSR GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER
:
:
:
:
11.0 %
:
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, North Carolina USA 27409
1-800-529-5458
:
1-877-231-2615 (USA/Canada), 952-853-1713 (outside USA)
:
30.03.2017
GHS
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
QSR GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER
911348-05
2 / 8
GLYCOLS -Glycolethers
1569-01-3
5 - 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
QSR GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER
911348-05
3 / 8
:
:
:
7
8
:
:
:
8
:
:
-5 °C
50 °C
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
QSR GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER
911348-05
4 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
11.0
100 %
10.1
:
99 °C
:
:
:
100 °C
:
:
:
:
:
:
:
0.995 - 1.01
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
QSR GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER
911348-05
5 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
QSR GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER
911348-05
6 / 8
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
GLYCOLS -Glycolethers
4 h :
LC50
:
10.21 mg/l :
:
:
:
:
:
GLYCOLS -Glycolethers
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
QSR GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER
911348-05
7 / 8
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
IMDG/
(
:
30.03.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
QSR GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER
911348-05
8 / 8
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإندونيسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات