POLYBRITE PRESTIGE

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                POLYBRITE PRESTIGE
910005-00
1 / 7
:
POLYBRITE PRESTIGE
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
19.06.2017
GHS
:
:
:
:
:
POLYBRITE PRESTIGE
910005-00
2 / 7
: (%)
ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-
111-90-0
5 - 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
POLYBRITE PRESTIGE
910005-00
3 / 7
:
8
:
:
0 °C
40 °C
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
8.2 - 9.0
100 %
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.018 - 1.036
:
:
-
:
:
:
:
POLYBRITE PRESTIGE
910005-00
4 / 7
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
> 5,000 mg/kg :
POLYBRITE PRESTIGE
910005-00
5 / 7
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-
96 h :
LC50
:
6,010 mg/l :
:
ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-
48 h :
LC50
:
1,982 mg/l :
:
ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-
96 h :
EC50
:
> 100 mg/l :
:
96 h :
:
> 100 mg/l :
:
POLYBRITE PRESTIGE
910005-00
6 / 7
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
19.06.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
POLYBRITE PRESTIGE
910005-00
7 / 7
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات