OASIS PRO 70 MARBLE SAFE CLEANER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                OASIS PRO 70 MARBLE SAFE CLEANER
915926-03
1 / 9
:
OASIS PRO 70 MARBLE SAFE CLEANER
:
:
:
:
0.78 % - 3.13 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
22.08.2017
:
:
GHS
OASIS PRO 70 MARBLE SAFE CLEANER
915926-03
2 / 9
:
:
:
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
GLYCOLS -Glycolethers
1569-01-3
10 - 30
Linear Alkylbenzenesulphonates
27177-77-1
10 - 30
1300-72-7
1 - 5
amines, coco alkyldimethyl, n-oxides
61788-90-7
1 - 5
584-08-7
1 - 5
:
OASIS PRO 70 MARBLE SAFE CLEANER
915926-03
3 / 9
:
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
OASIS PRO 70 MARBLE SAFE CLEANER
915926-03
4 / 9
:
7
8
:
:
:
:
:
5 °C
45 °C
:
8
:
:
:
:
:
:
:
OASIS PRO 70 MARBLE SAFE CLEANER
915926-03
5 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
9.6 - 10.8
100 %
9.0 - 10.0
:
62 °C
:
:
:
> 100 °C
:
:
:
:
:
:
:
1.03 - 1.05
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
OASIS PRO 70 MARBLE SAFE CLEANER
915926-03
6 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
OASIS PRO 70 MARBLE SAFE CLEANER
915926-03
7 / 9
:
:
4,797 mg/kg :
:
4 h :
> 200 mg/l :
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
GLYCOLS -Glycolethers
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
Linear Alkylbenzenesulphonates
96 h :
LC50
:
3.2 mg/l :
OASIS PRO 70 MARBLE SAFE CLEANER
915926-03
8 / 9
amines, coco alkyldimethyl, n-oxides
96 h :
LC50
:
1 mg/l :
96 h :
LC50
:
230 mg/l :
:
96 h :
EC50
230 mg/l :
:
:
:
:
OASIS PRO 70 MARBLE SAFE CLEANER
915926-03
9 / 9 (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
22.08.2017
:
1.1
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الهندية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإندونيسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات