OASIS LAUNDRY FRESH ROOM REFRESHER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
913344

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

OASIS LAUNDRY FRESH ROOM REFRESHER

913344

1 / 8

OASIS LAUNDRY FRESH ROOM REFRESHER

0.0 % - 9.375 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

10.08.2017

GHS

OASIS LAUNDRY FRESH ROOM REFRESHER

913344

2 / 8

:

:

:

:

:

(%)

alcohols, c12-16, ethoxylated

68551-12-2

5 - 10

Fragrance

1 - 5

1300-72-7

1 - 5

OASIS LAUNDRY FRESH ROOM REFRESHER

913344

3 / 8

5 °C

40 °C

OASIS LAUNDRY FRESH ROOM REFRESHER

913344

4 / 8

6.0 - 9.0

100 %

5.5 - 8.0

OASIS LAUNDRY FRESH ROOM REFRESHER

913344

5 / 8

1.0 - 1.015

OASIS LAUNDRY FRESH ROOM REFRESHER

913344

6 / 8

> 5,000 mg/kg :

alcohols, c12-16, ethoxylated

2,000 mg/kg :

OASIS LAUNDRY FRESH ROOM REFRESHER

913344

7 / 8

alcohols, c12-16, ethoxylated

LC50

1.5 mg/l :

96 h :

EC50

230 mg/l :

OASIS LAUNDRY FRESH ROOM REFRESHER

913344

8 / 8

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

10.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات