OASIS ENFORCE

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                OASIS ENFORCE
908857
1 / 10
:
OASIS ENFORCE
:
:
:
0.43 % - 4.3 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
14.07.2017
:
:
1A
:
:
1A
:
GHS
OASIS ENFORCE
908857
2 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
.
:
OASIS ENFORCE
908857
3 / 10 (%)
1310-73-2
10 - 30
sodium hypochlorite
7681-52-9
1 - 5
amines, coco alkyldimethyl, n-oxides
61788-90-7
1 - 5
1300-72-7
1 - 5
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
15
:
:
:
:
OASIS ENFORCE
908857
4 / 10
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
:
.
:
:
0 °C
40 °C
:
OASIS ENFORCE
908857
5 / 10
:
1310-73-2
STEL OEL-RL
2 mg/m3
1310-73-2
CLV
2 mg/m3
BH OEL
1310-73-2
Ceiling limit
2 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
OASIS ENFORCE
908857
6 / 10
:
:
:
13.0 - 14.0
100 %
12.0 - 13.5
:
:
:
:
100 °C
:
:
:
:
:
:
:
1.155 - 1.175
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
.
:
:
:
:
OASIS ENFORCE
908857
7 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
OASIS ENFORCE
908857
8 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
sodium hypochlorite
96 h :
EC50
0.14 mg/l :
amines, coco alkyldimethyl, n-oxides
96 h :
LC50
:
1 mg/l :
:
48 h :
EC50
40 mg/l :
sodium hypochlorite
48 h :
EC50
0.071 mg/l :
:
96 h :
EC50
230 mg/l :
OASIS ENFORCE
908857
9 / 10
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
:
1824
:
:
8
:
II
:
:
)
(
:
1824
OASIS ENFORCE
908857
10 / 10
:
:
8
:
II
:
)
/
(
:
1824
:
:
8
:
II
:
:
14.07.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات