OASIS 299

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                OASIS 299
985580
1 / 11
:
OASIS 299
:
:
:
:
25.0 % - 50.0 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
16.08.2017
:
:
1A
:
:
:
:
GHS
OASIS 299
985580
2 / 11
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
-
:
-
OASIS 299
985580
3 / 11
: (%)
Phosphoric acid
7664-38-2
10 - 30
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
112-34-5
5 - 10
77-92-9
5 - 10
amines, coco alkyldimethyl, n-oxides
61788-90-7
1 - 5
68439-46-3
1 - 5 (%)
Phosphoric acid
7664-38-2
5 - 10
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
112-34-5
1 - 5
77-92-9
1 - 5
amines, coco alkyldimethyl, n-oxides
61788-90-7
1 - 5
68439-46-3
1 - 5
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
15
:
:
OASIS 299
985580
4 / 11
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
:
-
OASIS 299
985580
5 / 11
:
:
0 °C
50 °C
:
-
:
Phosphoric acid
7664-38-2
TWA OEL-RL
1 mg/m3
STEL OEL-RL
3 mg/m3
Phosphoric acid
7664-38-2
TWA
1 mg/m3
BH OEL
STEL
3 mg/m3
BH OEL
Phosphoric acid
7664-38-2
TWA (8 Hour)
1 mg/m3
STEL 15 min
2 mg/m3
Phosphoric acid
7664-38-2
TWA
1 mg/m3
ARE OEL
STEL
3 mg/m3
ARE OEL
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
112-34-5
STEL 15 min
15 ppm
101.2 mg/m3
TWA (8 Hour)
10 ppm
67.5 mg/m3
:
:
:
:
:
:
:
OASIS 299
985580
6 / 11
:
:
:
:
:
:
:
:
1.0
100 %
1.0 - 4.0
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.121
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
OASIS 299
985580
7 / 11
:
-
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
OASIS 299
985580
8 / 11
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
96 h :
LC50
:
1,300 mg/l :
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
amines, coco alkyldimethyl, n-oxides
96 h :
OASIS 299
985580
9 / 11
LC50
:
1 mg/l :
96 h :
LC50
:
8.5 mg/l :
:
Phosphoric acid
48 h :
EC50
:
> 100 mg/l :
48 h :
EC50
:
5.3 mg/l :
:
Phosphoric acid
72 h :
EC50
:
> 100 mg/l :
:
:
OASIS 299
985580
10 / 11
:
: (ADR/ADN/RID)
:
1805
:
PHOSPHORIC ACID SOLUTION
:
8
:
III
:
:
)
(
:
1805
:
Phosphoric acid, solution
:
8
:
III
:
)
/
(
:
1805
:
PHOSPHORIC ACID SOLUTION
:
8
:
III
:
:
16.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
OASIS 299
98558
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات