OASIS 299

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
985580

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

OASIS 299

985580

1 / 11

OASIS 299

25.0 % - 50.0 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

16.08.2017

GHS

OASIS 299

985580

2 / 11

:

:

:

:

:

:

:

:

OASIS 299

985580

3 / 11

(%)

Phosphoric acid

7664-38-2

10 - 30

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

5 - 10

77-92-9

5 - 10

amines, coco alkyldimethyl, n-oxides

61788-90-7

1 - 5

68439-46-3

1 - 5

(%)

Phosphoric acid

7664-38-2

5 - 10

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

1 - 5

77-92-9

1 - 5

amines, coco alkyldimethyl, n-oxides

61788-90-7

1 - 5

68439-46-3

1 - 5

OASIS 299

985580

4 / 11

OASIS 299

985580

5 / 11

0 °C

50 °C

Phosphoric acid

7664-38-2

TWA OEL-RL

1 mg/m3

STEL OEL-RL

3 mg/m3

Phosphoric acid

7664-38-2

1 mg/m3

BH OEL

STEL

3 mg/m3

BH OEL

Phosphoric acid

7664-38-2

TWA (8 Hour)

1 mg/m3

STEL 15 min

2 mg/m3

Phosphoric acid

7664-38-2

1 mg/m3

ARE OEL

STEL

3 mg/m3

ARE OEL

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

STEL 15 min

15 ppm

101.2 mg/m3

TWA (8 Hour)

10 ppm

67.5 mg/m3

OASIS 299

985580

6 / 11

100 %

1.0 - 4.0

1.121

OASIS 299

985580

7 / 11

OASIS 299

985580

8 / 11

> 5,000 mg/kg :

> 5,000 mg/kg :

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

96 h :

LC50

1,300 mg/l :

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

amines, coco alkyldimethyl, n-oxides

96 h :

OASIS 299

985580

9 / 11

LC50

1 mg/l :

96 h :

LC50

8.5 mg/l :

Phosphoric acid

48 h :

EC50

> 100 mg/l :

48 h :

EC50

5.3 mg/l :

Phosphoric acid

72 h :

EC50

> 100 mg/l :

OASIS 299

985580

10 / 11

(ADR/ADN/RID)

1805

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

)

(

1805

Phosphoric acid, solution

)

/

(

1805

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

16.08.2017

Regulatory Affairs

OASIS 299

985580

11 / 11

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات