OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
910787

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER

910787

1 / 10

OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER

3.125 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

15.08.2017

GHS

OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER

910787

2 / 10

:

:

:

:

:

:

(%)

68424-95-3

1 - 5

Benzalkonium chloride

68424-85-1

1 - 5

64-17-5

1 - 5

OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER

910787

3 / 10

OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER

910787

4 / 10

0 °C

50 °C

64-17-5

TWA OEL-RL

1,000 ppm

1,900 mg/m3

64-17-5

1,000 ppm

1,880 mg/m3

ARE OEL

OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER

910787

5 / 10

100 %

8.64

100 °C

0.998

OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER

910787

6 / 10

OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER

910787

7 / 10

> 2,000 mg/kg :

> 5,000 mg/kg :

Benzalkonium chloride

4 h :

LC50

0.054 mg/l :

OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER

910787

8 / 10

4 h :

LC50

117 mg/l :

96 h :

LC50

1 mg/l :

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

Benzalkonium chloride

48 h :

EC50

0.016 mg/l :

OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER

910787

9 / 10

(ADR/ADN/RID)

3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

)

(

3082

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(quaternary ammonium compound)

)

/

(

3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(quaternary ammonium compound)

OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER

910787

10 / 10

15.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات