OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER
910787
1 / 10
:
OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER
:
:
:
:
3.125 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
15.08.2017
:
1A
:
:
2B
GHS
OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER
910787
2 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
68424-95-3
1 - 5
Benzalkonium chloride
68424-85-1
1 - 5
64-17-5
1 - 5
:
OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER
910787
3 / 10
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER
910787
4 / 10
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
:
:
64-17-5
TWA OEL-RL
1,000 ppm
1,900 mg/m3
64-17-5
TWA
1,000 ppm
1,880 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER
910787
5 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7.7
100 %
8.64
:
:
:
:
100 °C
:
:
:
:
:
:
:
0.998
:
:
-
:
:
:
:
:
OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER
910787
6 / 10
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER
910787
7 / 10
:
:
:
:
:
:
:
> 2,000 mg/kg :
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Benzalkonium chloride
4 h :
LC50
:
0.054 mg/l :
OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER
910787
8 / 10
4 h :
LC50
:
117 mg/l :
:
:
:
:
:
96 h :
LC50
:
1 mg/l :
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
:
Benzalkonium chloride
48 h :
EC50
:
0.016 mg/l :
OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER
910787
9 / 10
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
:
3082
:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
()
:
9
:
III
:
:
)
(
:
3082
:
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(quaternary ammonium compound)
:
9
:
III
:
)
/
(
:
3082
:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(quaternary ammonium compound)
:
9
:
III
:
OASIS 146 MULTI-QUAT SANITIZER
910787
10 / 10
:
15.08.2017
:
1.1
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات