LIME-A-WAY EXTRA

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                LIME-A-WAY EXTRA
904556-01
1 / 8
:
LIME-A-WAY EXTRA
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
13.07.2017
:
)
(
:
:
:
GHS
:
:
LIME-A-WAY EXTRA
904556-01
2 / 8
:
:
:
:
:
:
:
-
: (%)
Phosphoric acid
7664-38-2
30 - 60
Alkylethoxy-propoxylates
120313-48-6
1 - 5
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
LIME-A-WAY EXTRA
904556-01
3 / 8
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
-
:
:
10 °C
30 °C
:
:
:
Phosphoric acid
7664-38-2
TWA OEL-RL
1 mg/m3
STEL OEL-RL
3 mg/m3
Phosphoric acid
7664-38-2
TWA
1 mg/m3
BH OEL
STEL
3 mg/m3
BH OEL
Phosphoric acid
7664-38-2
TWA (8 Hour)
1 mg/m3
STEL 15 min
2 mg/m3
LIME-A-WAY EXTRA
904556-01
4 / 8
Phosphoric acid
7664-38-2
TWA
1 mg/m3
ARE OEL
STEL
3 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0.2 - 0.5
100 %
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.18 - 1.216
:
:
-
:
:
:
:
:
:
LIME-A-WAY EXTRA
904556-01
5 / 8
:
VOC
:
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
LIME-A-WAY EXTRA
904556-01
6 / 8
:
4 h :
2.98 mg/l :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Phosphoric acid
:
2,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
Alkylethoxy-propoxylates
96 h :
LC50
:
0.55 mg/l :
:
Phosphoric acid
48 h :
EC50
:
> 100 mg/l :
Alkylethoxy-propoxylates
48 h :
LIME-A-WAY EXTRA
904556-01
7 / 8
EC50
55 mg/l :
:
Phosphoric acid
72 h :
EC50
:
> 100 mg/l :
Alkylethoxy-propoxylates
72 h :
EC50
0.5 mg/l :
:
: (ADR/ADN/RID)
:
1805
:
PHOSPHORIC ACID SOLUTION
:
8
:
III
:
:
)
(
:
1805
:
Phosphoric acid, solution
LIME-A-WAY EXTRA
904556-01
8 / 8
:
8
:
III
:
)
/
(
:
1805
:
PHOSPHORIC ACID SOLUTION
:
8
:
III
:
:
13.07.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات