LIME-A-WAY EXTRA

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
904556-01

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

LIME-A-WAY EXTRA

904556-01

1 / 8

LIME-A-WAY EXTRA

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

13.07.2017

GHS

LIME-A-WAY EXTRA

904556-01

2 / 8

:

:

:

:

(%)

Phosphoric acid

7664-38-2

30 - 60

Alkylethoxy-propoxylates

120313-48-6

1 - 5

LIME-A-WAY EXTRA

904556-01

3 / 8

10 °C

30 °C

Phosphoric acid

7664-38-2

TWA OEL-RL

1 mg/m3

STEL OEL-RL

3 mg/m3

Phosphoric acid

7664-38-2

1 mg/m3

BH OEL

STEL

3 mg/m3

BH OEL

Phosphoric acid

7664-38-2

TWA (8 Hour)

1 mg/m3

STEL 15 min

2 mg/m3

LIME-A-WAY EXTRA

904556-01

4 / 8

Phosphoric acid

7664-38-2

1 mg/m3

ARE OEL

STEL

3 mg/m3

ARE OEL

0.2 - 0.5

100 %

1.18 - 1.216

LIME-A-WAY EXTRA

904556-01

5 / 8

> 5,000 mg/kg :

LIME-A-WAY EXTRA

904556-01

6 / 8

4 h :

2.98 mg/l :

Phosphoric acid

2,000 mg/kg :

Alkylethoxy-propoxylates

96 h :

LC50

0.55 mg/l :

Phosphoric acid

48 h :

EC50

> 100 mg/l :

Alkylethoxy-propoxylates

48 h :

LIME-A-WAY EXTRA

904556-01

7 / 8

EC50

55 mg/l :

Phosphoric acid

72 h :

EC50

> 100 mg/l :

Alkylethoxy-propoxylates

72 h :

EC50

0.5 mg/l :

(ADR/ADN/RID)

1805

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

)

(

1805

Phosphoric acid, solution

LIME-A-WAY EXTRA

904556-01

8 / 8

)

/

(

1805

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

13.07.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات