Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
916955-02

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الصربية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide

916955-02

1 / 6

Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

12.07.2017

(%)

7722-84-1

1 - 5

Glycolic acid

79-14-1

1 - 5

Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide

916955-02

2 / 6

5 °C

25 °C

Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide

916955-02

3 / 6

7722-84-1

TWA OEL-RL

1 ppm

1.5 mg/m3

STEL OEL-RL

2 ppm

3 mg/m3

7722-84-1

1 ppm

1.4 mg/m3

BH OEL

7722-84-1

1 ppm

1.4 mg/m3

ARE OEL

2.01 - 2.11

100 %

100 °C

1.01 - 1.016

Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide

916955-02

4 / 6

> 5,000 mg/kg :

Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide

916955-02

5 / 6

4 h :

72.07 mg/l :

72 h :

EC50

1.38 mg/l :

Glycolic acid

72 h :

EC50

44 mg/l :

Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide

916955-02

6 / 6

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

12.07.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات