KAY LIMESHIELD

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                KAY LIMESHIELD
924980-02
1 / 8
:
KAY LIMESHIELD
:
:
:
:
0.78 % - 1.71 %
:
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, North Carolina USA 27409
1-800-529-5458
:
1-877-231-2615 (USA/Canada), 952-853-1713 (outside USA)
:
24.05.2017
:
2A
:
2B
GHS
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
KAY LIMESHIELD
924980-02
2 / 8
:
-
:
-
: (%)
77-92-9
60 - 100
497-19-8
10 - 30 (%)
77-92-9
1 - 5
:
:
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
KAY LIMESHIELD
924980-02
3 / 8
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
:
-
:
:
0 °C
50 °C
:
-
:
KAY LIMESHIELD
924980-02
4 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
4.0 - 4.6
1 %
4.0
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.37 - 1.377
:
:
KAY LIMESHIELD
924980-02
5 / 8
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
KAY LIMESHIELD
924980-02
6 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
KAY LIMESHIELD
924980-02
7 / 8
:
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
96 h :
LC50
:
300 mg/l :
:
48 h :
EC50
:
213.5 mg/l :
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
KAY LIMESHIELD
924980-02
8 / 8
:
:
:
:
:
:
)
IMDG/
(
:
24.05.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات