INSTANT HAND SANITIZER GEL

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                INSTANT HAND SANITIZER GEL
924681-25
1 / 8
:
INSTANT HAND SANITIZER GEL
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
04.07.2017
:
:
2B
:
)
(
GHS
:
:
INSTANT HAND SANITIZER GEL
924681-25
2 / 8
:
:
:
-
:
:
:
:
: (%)
64-17-5
30 - 60
-
-
67-63-0
5 - 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
INSTANT HAND SANITIZER GEL
924681-25
3 / 8
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
25 °C
64-17-5
TWA OEL-RL
1,000 ppm
1,900 mg/m3
64-17-5
TWA
1,000 ppm
1,880 mg/m3
ARE OEL
-
-
67-63-0
STEL OEL-RL
500 ppm
1,225 mg/m3
INSTANT HAND SANITIZER GEL
924681-25
4 / 8
TWA OEL-RL
400 ppm
960 mg/m3
-
-
67-63-0
TWA
400 ppm
983 mg/m3
BH OEL
STEL
500 ppm
1,230 mg/m3
BH OEL
-
-
67-63-0
TWA
200 ppm
492 mg/m3
ARE OEL
STEL
400 ppm
984 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7.0
100 %
:
27 °C
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0.84 - 0.94
:
:
INSTANT HAND SANITIZER GEL
924681-25
5 / 8
-
:
:
:
:
3658.259 mm2/s (40 °C)
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
INSTANT HAND SANITIZER GEL
924681-25
6 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10,470 mg/kg :
-
-
:
5,840 mg/kg :
:
4 h :
LC50
:
117 mg/l :
-
-
4 h :
LC50
:
30 mg/l :
:
:
> 15,800 mg/kg :
-
-
:
INSTANT HAND SANITIZER GEL
924681-25
7 / 8
12,870 mg/kg :
:
:
:
:
:
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
-
-
96 h :
LC50
:
9,640 mg/l :
:
-
-
LC50
:
> 10,000 mg/l :
:
:
INSTANT HAND SANITIZER GEL
924681-25
8 / 8 (ADR/ADN/RID)
:
1170
:
ETHANOL SOLUTION
:
3
:
III
:
:
)
(
:
1170
:
Ethanol solution
:
3
:
III
:
)
/
(
:
1170
:
ETHANOL SOLUTION
:
3
:
III
:
:
04.07.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة البرتغالية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإندونيسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات