GREASE EXPRESS HIGH TEMP GRILL CLEANER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
910312

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
البرتغالية 23-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

GREASE EXPRESS HIGH TEMP GRILL CLEANER

910312

1 / 7

GREASE EXPRESS HIGH TEMP GRILL CLEANER

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

10.08.2017

GHS

:

:

GREASE EXPRESS HIGH TEMP GRILL CLEANER

910312

2 / 7

(%)

56-81-5

30 - 60

584-08-7

10 - 30

GREASE EXPRESS HIGH TEMP GRILL CLEANER

910312

3 / 7

0 °C

50 °C

56-81-5

TWA OEL-RL

10 mg/m3

56-81-5

10 mg/m3

BH OEL

56-81-5

10 mg/m3

ARE OEL

11.5

100 %

GREASE EXPRESS HIGH TEMP GRILL CLEANER

910312

4 / 7

1.251

GREASE EXPRESS HIGH TEMP GRILL CLEANER

910312

5 / 7

> 5,000 mg/kg :

4 h :

LC50

5.26 mg/l :

23,000 mg/kg :

2,000 mg/kg :

GREASE EXPRESS HIGH TEMP GRILL CLEANER

910312

6 / 7

96 h :

LC50

855 mg/l :

96 h :

LC50

230 mg/l :

(ADR/ADN/RID)

)

(

GREASE EXPRESS HIGH TEMP GRILL CLEANER

910312

7 / 7

)

IMDG/

(

10.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات