ECO-STAR DETERGENT MP

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                ECO-STAR DETERGENT MP
984013-01
1 / 8
:
ECO-STAR DETERGENT MP
:
:
:
:
0.05 % - 0.16 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
09.08.2017
:
2B
GHS
:
:
ECO-STAR DETERGENT MP
984013-01
2 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-
.omega.-hydroxy-
9043-30-5
10 - 30
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ECO-STAR DETERGENT MP
984013-01
3 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
:
8
:
ECO-STAR DETERGENT MP
984013-01
4 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7.0 - 9.0
100 %
7.0 - 9.0
:
:
:
:
> 100 °C
:
:
:
:
:
:
ECO-STAR DETERGENT MP
984013-01
5 / 8
:
1.01 - 1.03
:
:
-
:
:
:
:
54.019 mm2/s (40 °C)
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ECO-STAR DETERGENT MP
984013-01
6 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ECO-STAR DETERGENT MP
984013-01
7 / 8
:
:
:
:
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-hydroxy-
96 h :
LC50
:
0.25 mg/l :
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
:
ECO-STAR DETERGENT MP
984013-01
8 / 8
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
09.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات