ECO-BRITE PERMA BRITE PLUS NP

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
903840

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

ECO-BRITE PERMA BRITE PLUS NP

903840

1 / 10

ECO-BRITE PERMA BRITE PLUS NP

0.12 % - 0.24 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

17.08.2017

GHS

ECO-BRITE PERMA BRITE PLUS NP

903840

2 / 10

:

:

:

:

:

:

:

:

ECO-BRITE PERMA BRITE PLUS NP

903840

3 / 10

(%)

497-19-8

30 - 60

sodium metasilicate

6834-92-0

30 - 60

alcohols, c12-16, ethoxylated

68551-12-2

5 - 10

25155-30-0

1 - 5

ECO-BRITE PERMA BRITE PLUS NP

903840

4 / 10

0 °C

50 °C

ECO-BRITE PERMA BRITE PLUS NP

903840

5 / 10

12.1

10.5 - 12.0

ECO-BRITE PERMA BRITE PLUS NP

903840

6 / 10

ECO-BRITE PERMA BRITE PLUS NP

903840

7 / 10

1,053 mg/kg :

ECO-BRITE PERMA BRITE PLUS NP

903840

8 / 10

alcohols, c12-16, ethoxylated

2,000 mg/kg :

96 h :

LC50

300 mg/l :

sodium metasilicate

96 h :

LC50

210 mg/l :

alcohols, c12-16, ethoxylated

LC50

1.5 mg/l :

96 h :

LC50

3.2 mg/l :

48 h :

EC50

213.5 mg/l :

ECO-BRITE PERMA BRITE PLUS NP

903840

9 / 10

(ADR/ADN/RID)

3262

(sodium metasilicate, sodium carbonate)

)

(

3262

(sodium metasilicate, sodium carbonate)

)

/

(

3262

ECO-BRITE PERMA BRITE PLUS NP

903840

10 / 10

(sodium metasilicate, sodium carbonate)

17.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات