Davarino 300 mg filmovertrukne tabletter

البلد: الدانمرك

اللغة: الدانماركية

المصدر: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

اشتر الآن

خصائص المنتج خصائص المنتج (SPC)
18-12-2017

العنصر النشط:

Darunavirpropylenglycolat

متاح من:

Pharmathen S.A.

ATC رمز:

J05AE10

INN (الاسم الدولي):

Darunavirpropylenglycolat

جرعة:

300 mg

الشكل الصيدلاني:

filmovertrukne tabletter

تاريخ الترخيص:

2018-01-12

خصائص المنتج

                13. DECEMBER 2017
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DAVARINO, FILMOVERTRUKNE TABLETTER 75 MG, 150 MG, 300 MG OG 600 MG
0.
D.SP.NR.
30488
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Davarino
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Davarino 75 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg darunavir (som
darunavirpropylenglycolat).
_Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på_
Hver filmovertrukket tablet indeholder 14,24 mg lactosemonohydrat.
Hver filmovertrukket tablet indeholder 10,42 mg propylenglycol.
Davarino 150 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg darunavir (som
darunavirpropylenglycolat).
_Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på_
Hver filmovertrukket tablet indeholder 28,47 mg lactosemonohydrat.
Hver filmovertrukket tablet indeholder 20,84 mg propylenglycol.
Davarino 300 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg darunavir (som
darunavirpropylenglycolat).
_Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på_
Hver filmovertrukket tablet indeholder 1,44 mg Sunset Yellow FCF
Aluminum Lake
(E110).
Hver filmovertrukket tablet indeholder 56,96 mg lactosemonohydrat.
Hver filmovertrukket tablet indeholder 41,66 mg propylenglycol.
Davarino 600 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 600 mg darunavir (som
darunavirpropylenglycolat).
_Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på_
Hver filmovertrukket tablet indeholder 2,88 mg Sunset Yellow FCF
Aluminum Lake
(E110).
Hver filmovertrukket tablet indeholder 113,90 mg lactosemonohydrat.
Hver filmovertrukket tablet indeholder 83,33 mg propylenglycol.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
_58551_spc.docx_
_Side 1 af 46_
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter
Davarino 75 mg filmovertrukne tabletter
Hvid, aflang tablet med "75" præget på den ene side med dimensioner:
Længde: 9,4 ± 0,2
mm, Bredde: 4,5 ± 0,2 mm og Tykkelse: 3,4 ± 0,3 mm.
Davarino 150 mg filmovertrukne tabletter
Hvid, oval tablet med "150" præget på den en
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج