CLEAN & SMOOTH

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                CLEAN & SMOOTH
913996
1 / 7
:
CLEAN & SMOOTH
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
05.07.2017
:
2B
GHS
:
:
:
:
:
CLEAN & SMOOTH
913996
2 / 7
:
: (%)
sulfuric acid, mono-c10-16-alkyl esters, sodium
salts
68585-47-7
1 - 5
Alkylpolyglycosides
110615-47-9
1 - 5
sodium chloride
7647-14-5
1 - 5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
CLEAN & SMOOTH
913996
3 / 7
:
:
:
5 °C
45 °C
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
6.0 - 7.0
100 %
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.025
:
CLEAN & SMOOTH
913996
4 / 7
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
CLEAN & SMOOTH
913996
5 / 7
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
sodium chloride
:
> 10,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
sulfuric acid, mono-c10-16-alkyl esters, sodium salts
LC50
1.39 mg/l :
Alkylpolyglycosides
96 h :
LC50
:
5 mg/l :
sodium chloride
96 h :
LC50
:
CLEAN & SMOOTH
913996
6 / 7
5,840 mg/l :
:
sulfuric acid, mono-c10-16-alkyl esters, sodium salts
48 h :
EC50
:
1.37 mg/l :
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
CLEAN & SMOOTH
913996
7 / 7
IMDG/
(
:
05.07.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة البرتغالية 23-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات