Carpet spray-ex

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                CARPET SPRAY-EX
904202-03
1 / 7
:
Carpet spray-ex
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
17.07.2017
:
2A
GHS
:
:
:
CARPET SPRAY-EX
904202-03
2 / 7
:
:
:
:
: (%)
diphosphoric acid, tetrapotassium salt
7320-34-5
10 - 30
Sodiumcumenesulphonate
28348-53-0
5 - 10
:
:
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
CARPET SPRAY-EX
904202-03
3 / 7
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
40 °C
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
9.7 - 10.7
100 %
:
:
:
:
:
:
:
CARPET SPRAY-EX
904202-03
4 / 7
:
:
:
:
1.195 - 1.21
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
CARPET SPRAY-EX
904202-03
5 / 7
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
diphosphoric acid, tetrapotassium salt
:
2,000 mg/kg :
Sodiumcumenesulphonate
:
7,000 mg/kg :
:
Sodiumcumenesulphonate
4 h :
LC50
:
770 mg/l :
:
Sodiumcumenesulphonate
:
2,000 mg/kg :
CARPET SPRAY-EX
904202-03
6 / 7
:
:
:
:
:
Sodiumcumenesulphonate
96 h :
LC50
:
450 mg/l :
:
diphosphoric acid, tetrapotassium salt
48 h :
EC50
:
> 100 mg/l :
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
CARPET SPRAY-EX
904202-03
7 / 7
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
17.07.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الصربية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات