AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY IRON CONTROL SOUR

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY IRON CONTROL
SOUR
917432-01
1 / 9
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY IRON CONTROL SOUR
:
:
:
:
0.01 % - 0.07 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
05.10.2017
:
1A
:
GHS
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY IRON CONTROL SOUR
917432-01
2 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
-
: (%)
fluorosilicic acid
16961-83-4
10 - 30
77-92-9
5 - 10
hydrochloric acid
7647-01-0
1 - 5
ammonium chloride
12125-02-9
1 - 5
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY IRON CONTROL SOUR
917432-01
3 / 9
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY IRON CONTROL SOUR
917432-01
4 / 9
:
7
8
:
:
:
-
:
:
0 °C
50 °C
:
8
:
hydrochloric acid
7647-01-0
STEL OEL-RL
5 ppm
7 mg/m3
hydrochloric acid
7647-01-0
CLV
5 ppm
7.5 mg/m3
BH OEL
hydrochloric acid
7647-01-0
TWA (8 Hour)
5 ppm
8 mg/m3
STEL 15 min
10 ppm
15 mg/m3
hydrochloric acid
7647-01-0
Ceiling limit
2 ppm
2.98 mg/m3
ARE OEL
ammonium chloride
12125-02-9
TWA
)
(
10 mg/m3
BH OEL
STEL
)
(
20 mg/m3
BH OEL
ammonium chloride
12125-02-9
TWA
)
(
10 mg/m3
ARE OEL
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY IRON CONTROL SOUR
917432-01
5 / 9
STEL
)
(
20 mg/m3
ARE OEL
fluorosilicic acid
16961-83-4
TWA (8 Hour)
2.5 mg/m3
)
(
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.0 - 2.0
100 %
5.5 - 7.0
:
:
:
:
:
:
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY IRON CONTROL SOUR
917432-01
6 / 9
:
:
:
1.12 - 1.32
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY IRON CONTROL SOUR
917432-01
7 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2,160 mg/kg :
:
4 h :
> 30000 ppm :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY IRON CONTROL SOUR
917432-01
8 / 9
:
:
:
:
:
fluorosilicic acid
96 h :
LC50
:
50 mg/l :
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
-
:
:
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY IRON CONTROL SOUR
917432-01
9 / 9 (ADR/ADN/RID)
:
1778
:
FLUOROSILICIC ACID
:
8
:
II
:
:
)
(
:
1778
:
Fluorosilicic acid
:
8
:
II
:
)
/
(
:
1778
:
FLUOROSILICIC ACID
:
8
:
II
:
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 23-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج