AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT
PLUS
917404-01
1 / 9
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS
:
:
:
:
0.03 % - 0.11 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
29.09.2017
:
GHS
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS
917404-01
2 / 9
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
-
-
67-63-0
1 - 5
Siloxanes and Silicones, 3-[(2-
aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, hydroxy-
terminated
75718-16-0
1 - 5
:
:
:
:
:
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS
917404-01
3 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS
917404-01
4 / 9
:
:
:
10 °C
40 °C
:
8
:
-
-
67-63-0
STEL OEL-RL
500 ppm
1,225 mg/m3
TWA OEL-RL
400 ppm
960 mg/m3
-
-
67-63-0
TWA
400 ppm
983 mg/m3
BH OEL
STEL
500 ppm
1,230 mg/m3
BH OEL
-
-
67-63-0
TWA
200 ppm
492 mg/m3
ARE OEL
STEL
400 ppm
984 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS
917404-01
5 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
3.0 - 5.0
100 %
6.0 - 8.0
:
66 °C
:
:
:
> 35 °C
:
:
:
:
:
:
:
0.99 - 1.02
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS
917404-01
6 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS
917404-01
7 / 9
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
4 h :
> 200 mg/l :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
-
-
:
12,870 mg/kg :
:
:
:
:
:
-
-
96 h :
LC50
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS
917404-01
8 / 9
9,640 mg/l :
Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me,
hydroxy-terminated
96 h :
LC50
43.169 mg/l :
:
-
-
LC50
:
> 10,000 mg/l :
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS
917404-01
9 / 9
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
29.09.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 23-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج