AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER
917290-01
1 / 9
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER
:
:
:
:
0.08 % - 0.29 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
05.10.2017
:
1A
:
:
1A
:
GHS
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER
917290-01
2 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
1310-73-2
10 - 30
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER
917290-01
3 / 9
ethylenediamine tetraacetate
64-02-8
1 - 5
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
15
:
:
:
:
:
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER
917290-01
4 / 9
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER
917290-01
5 / 9
1310-73-2
STEL OEL-RL
2 mg/m3
1310-73-2
CLV
2 mg/m3
BH OEL
1310-73-2
Ceiling limit
2 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
13.0 - 14.0
100 %
9.0 - 12.0
:
100 °C
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER
917290-01
6 / 9
:
:
> 100 °C
:
:
:
:
:
:
:
1.28 - 1.32
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER
917290-01
7 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER
917290-01
8 / 9
:
:
:
:
:
:
ethylenediamine tetraacetate
96 h :
LC50
:
121 mg/l :
:
48 h :
EC50
40 mg/l :
-
:
:
AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER
917290-01
9 / 9
:
: (ADR/ADN/RID)
:
1824
:
:
8
:
II
:
:
)
(
:
1824
:
:
8
:
II
:
)
/
(
:
1824
:
:
8
:
II
:
:
05.10.2017
:
1.1
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 23-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج