AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
917290-01

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 23-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

917290-01

1 / 9

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

0.08 % - 0.29 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

05.10.2017

GHS

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

917290-01

2 / 9

:

:

:

:

:

:

:

:

(%)

1310-73-2

10 - 30

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

917290-01

3 / 9

ethylenediamine tetraacetate

64-02-8

1 - 5

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

917290-01

4 / 9

0 °C

50 °C

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

917290-01

5 / 9

1310-73-2

STEL OEL-RL

2 mg/m3

1310-73-2

2 mg/m3

BH OEL

1310-73-2

Ceiling limit

2 mg/m3

ARE OEL

13.0 - 14.0

100 %

9.0 - 12.0

100 °C

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

917290-01

6 / 9

> 100 °C

1.28 - 1.32

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

917290-01

7 / 9

> 5,000 mg/kg :

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

917290-01

8 / 9

ethylenediamine tetraacetate

96 h :

LC50

121 mg/l :

48 h :

EC50

40 mg/l :

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY BUILDER

917290-01

9 / 9

(ADR/ADN/RID)

1824

)

(

1824

)

/

(

1824

05.10.2017

Regulatory Affairs

اقرأ الوثيقة كاملة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات