AIM URINAL RING ENCOUNTER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                AIM URINAL RING ENCOUNTER
987586
1 / 7
:
AIM URINAL RING ENCOUNTER
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
29.06.2017
:
2A
GHS
:
:
:
AIM URINAL RING ENCOUNTER
987586
2 / 7
:
:
:
:
: (%)
497-19-8
10 - 30
amides, coco, n-(hydroxyethyl)
68140-00-1
10 - 30
Polyethylene Glycol
25322-68-3
10 - 30
25155-30-0
10 - 30
Fatty acids, coco, sodium salts
61789-31-9
10 - 30
sodium tetraborate - pentahydrate
12179-04-3
5 - 10
:
:
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
AIM URINAL RING ENCOUNTER
987586
3 / 7
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
45 °C
sodium tetraborate -
pentahydrate
12179-04-3
TWA OEL-RL
1 mg/m3
sodium tetraborate -
pentahydrate
12179-04-3
TWA
)
(
2 ppm
6 mg/m3
)
(
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
8.0
1 %
:
AIM URINAL RING ENCOUNTER
987586
4 / 7
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
AIM URINAL RING ENCOUNTER
987586
5 / 7
:
:
:
:
:
:
:
4,467 mg/kg :
:
4 h :
33.33 mg/l :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Polyethylene Glycol
:
20,000 mg/kg :
sodium tetraborate - pentahydrate
:
2,000 mg/kg :
:
AIM URINAL RING ENCOUNTER
987586
6 / 7
:
:
:
:
96 h :
LC50
:
300 mg/l :
Polyethylene Glycol
96 h :
LC50
:
> 1,000 mg/l :
96 h :
LC50
3.2 mg/l :
sodium tetraborate - pentahydrate
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
:
48 h :
EC50
:
213.5 mg/l :
:
amides, coco, n-(hydroxyethyl)
72 h :
EC50
1.07 mg/l :
AIM URINAL RING ENCOUNTER
987586
7 / 7
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
29.06.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات