AIM URINAL RING ENCOUNTER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
987586

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

AIM URINAL RING ENCOUNTER

987586

1 / 7

AIM URINAL RING ENCOUNTER

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

29.06.2017

GHS

AIM URINAL RING ENCOUNTER

987586

2 / 7

:

:

(%)

497-19-8

10 - 30

amides, coco, n-(hydroxyethyl)

68140-00-1

10 - 30

Polyethylene Glycol

25322-68-3

10 - 30

25155-30-0

10 - 30

Fatty acids, coco, sodium salts

61789-31-9

10 - 30

sodium tetraborate - pentahydrate

12179-04-3

5 - 10

AIM URINAL RING ENCOUNTER

987586

3 / 7

0 °C

45 °C

sodium tetraborate -

pentahydrate

12179-04-3

TWA OEL-RL

1 mg/m3

sodium tetraborate -

pentahydrate

12179-04-3

2 ppm

6 mg/m3

ARE OEL

AIM URINAL RING ENCOUNTER

987586

4 / 7

AIM URINAL RING ENCOUNTER

987586

5 / 7

4,467 mg/kg :

4 h :

33.33 mg/l :

Polyethylene Glycol

20,000 mg/kg :

sodium tetraborate - pentahydrate

2,000 mg/kg :

AIM URINAL RING ENCOUNTER

987586

6 / 7

96 h :

LC50

300 mg/l :

Polyethylene Glycol

96 h :

LC50

> 1,000 mg/l :

96 h :

LC50

3.2 mg/l :

sodium tetraborate - pentahydrate

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

48 h :

EC50

213.5 mg/l :

amides, coco, n-(hydroxyethyl)

72 h :

EC50

1.07 mg/l :

AIM URINAL RING ENCOUNTER

987586

7 / 7

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

29.06.2017

Regulatory Affairs

اقرأ الوثيقة كاملة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات