Xenopalan 100 mg tablets

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

下载 资料单张 (PIL)
02-04-2018
下载 产品特点 (SPC)
02-04-2018

可用日期:

G.L.Pharma GmbH

ATC代码:

N05AH2

剂量:

100 mg tablets

產品總結:

Xenopalan, 100 mg tablets x 7; x 14; x 20; x 28; x 30; x 40; x 50; x 60; x 84; x 90; x 100; x 250; x 300; x 500;x 1000; x 1500; x 2500

授权日期:

2015-04-14

搜索与此产品相关的警报