Veregen 10 % ointment

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
16-05-2022
下载 产品特点 (SPC)
03-08-2020

可用日期:

Meditrina Pharmaceuticals LTD

ATC代码:

D06BB12

剂量:

10 % ointment

產品總結:

Veregen, 10% ointment x 15 g, x 30 g

授权日期:

2015-09-29

搜索与此产品相关的警报