veno-elan Tropfen

德国 - 德文 - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

现在购买

有效成分:
Etofyllin, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-[6-hydroxy-2-methoxy-4-(6-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)phenyl]propenon, Proxyphyllin
可用日期:
BRENCH Pharma AG
INN(国际名称):
Etofyllin, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-[6-hydroxy-2-methoxy-4-(6-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)phenyl]propenon, Proxyphyllin
药物剂型:
Tropfen
组成:
Etofyllin 60.mg; 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-[6-hydroxy-2-methoxy-4-(6-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)phenyl]propenon 15.mg; Proxyphyllin 40.mg
授权状态:
gültig
授权号:
48884

同类产品

搜索与此产品相关的警报

分享此信息