Tammex Akut 2 mg hard capsules

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
13-02-2020
下载 产品特点 (SPC)
18-08-2021

有效成分:

Лоперамид

可用日期:

DH-norm s.r.o.

ATC代码:

A07DA3

INN(国际名称):

Loperamide

剂量:

2 mg hard capsules

產品總結:

Tammex Akut, 2 mg capsules, hard x 10; x 20;

授权日期:

2015-09-02