Selemycin 500 mg/2 ml solution for injection/infusion

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

下载 资料单张 (PIL)
31-07-2023
下载 产品特点 (SPC)
31-07-2023

可用日期:

Medochemie Ltd.

ATC代码:

J01GB6

剂量:

500 mg/2 ml solution for injection/infusion

產品總結:

Selemycin, 500 mg/2 ml solution for injection/infusion x 10 x 100

授权日期:

2015-09-28

搜索与此产品相关的警报