Quetiapine Accord 200 mg film - coated tablets

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

下载 资料单张 (PIL)
21-11-2022
下载 产品特点 (SPC)
21-11-2022

可用日期:

Accord Healthcare Limited

ATC代码:

N05AH4

剂量:

200 mg film - coated tablets

產品總結:

Quetiapine Accord, 200 mg film - coated tablets x 6; x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98; x 100

授权日期:

2015-01-09

搜索与此产品相关的警报