Paracetamol Kabi 10 mg/ml solution for infusion

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
29-04-2024
下载 产品特点 (SPC)
23-08-2022

可用日期:

Фрезениус Каби България ЕООД

ATC代码:

N02BE1

剂量:

10 mg/ml solution for infusion

產品總結:

Paracetamol Kabi, 10 mg/ml solution for infusion 1 x 1,x10,x12,x20 x 50 x 60; vial sizes: 50 ml and 100 ml;

授权日期:

2014-08-18

搜索与此产品相关的警报