Palexia Retard 25 mg prolonged - release tablets 

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
16-03-2016
下载 产品特点 (SPC)
03-10-2018

可用日期:

Grunenthal GmbH

ATC代码:

N02AX6

剂量:

25 mg prolonged - release tablets 

產品總結:

Palexia retard, 25 mg prolonged - release tablets x7,x10,10x1,x14,14x1,x20,20x1,x28,28x1,x30,30x1,x40,x50, 50x1,x56,56x1,x60,60x1,x90,90x1,x100;100x1

授权日期:

2014-12-13

搜索与此产品相关的警报