Metoject Pen 22,5 mg solution for injection in pre-filled Pen

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
13-04-2020
下载 产品特点 (SPC)
13-04-2020

可用日期:

medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH

ATC代码:

L01BA1

剂量:

22,5 mg solution for injection in pre-filled Pen

產品總結:

Metoject PEN, 22,5 mg solution for injection in pre-filled pen 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 24

授权日期:

2015-03-21

搜索与此产品相关的警报