Meaxin  400 mg film - coated tablets

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
30-01-2023
下载 产品特点 (SPC)
30-01-2023

可用日期:

KRKA, d.d. Novo Mesto

ATC代码:

L01XE1

剂量:

400 mg film - coated tablets

產品總結:

Meaxin, 400 mg film - coated tablets

授权日期:

2015-02-23

搜索与此产品相关的警报