Hyposart  16 mg tablets

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
02-12-2015
下载 产品特点 (SPC)
02-12-2015

可用日期:

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

ATC代码:

C09CA6

剂量:

16 mg tablets

產品總結:

Hyposart, tablets 16 mg x 14,x28,x56;

授权日期:

2015-05-11

搜索与此产品相关的警报