GILTERITINIB (ASP2215) 40MG Potahovaná tableta

捷克共和国 - 捷克文 - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

现在购买

有效成分:
GILTERITINIB-FUMARÁT (GILTERITINIBI FUMARAS)
ATC代码:
L01XE54
INN(国际名称):
GILTERITINIB-FUMARATE (GILTERITINIBI FUMARATE)
剂量:
40MG
药物剂型:
Potahovaná tableta
给药途径:
Perorální podání
每包单位数:
30
处方类型:
na lékařský předpis
治疗领域:
GILTERITINIB
授权状态:
F - specifický léčebný program povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL.

同类产品

搜索与此产品相关的警报

分享此信息