Fludarabine Accord  25 mg/ml concentarte fot solution for injection or infusion

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
31-07-2023
下载 产品特点 (SPC)
31-07-2023

有效成分:

Флударабин

可用日期:

Accord Healthcare Limited

ATC代码:

L01BB5

INN(国际名称):

Fludarabine

剂量:

25 mg/ml concentarte fot solution for injection or infusion

產品總結:

Fludarabine Accord, 25 mg/ml concentrate for solution for injection or infusion, x 1, x 5, x 10 x 2 ml;

授权日期:

2015-02-17