Fentastad 25 micrograms/h transdermal pateches

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

下载 资料单张 (PIL)
14-09-2016
下载 产品特点 (SPC)
07-09-2016

可用日期:

Stada Arzneimittel AG

ATC代码:

N02AB3

剂量:

25 micrograms/h transdermal pateches

產品總結:

Fentastad, 25 micrograms/h transdermal patches x 5,

授权日期:

2015-08-06