Egiramlon 5 mg/10 mg hard capsules

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
23-08-2022
下载 产品特点 (SPC)
23-08-2022

可用日期:

Egis Pharmaceuticals PLC

ATC代码:

C09BB7

剂量:

5 mg/10 mg hard capsules

產品總結:

Egiramlon, 5mg/10 mg capsules, hard x 28; x 30; x 56, x 60, x 90;x 100

授权日期:

2014-11-20

搜索与此产品相关的警报